Maklumat Tender

BAHAGIAN KESELAMATAN, CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:Shahrulnizam bin Salihin


...


...

No. Tender

JKR / CKUB / 22770 / 2024


Tajuk Projek

PEMBAIKAN DAN NAIK TARAF MAKMAL PERTAHANAN KIMIA DAN BIOLOGI, KOMPLEKS INDUK INSTITUT PENYELIDIKAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN (STRIDE), KAJANG, SELANGOR

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
BAHAGIAN KESELAMATAN, CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA


Lokasi Projek
KAJANG, SELANGOR


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Bangunan


Tarikh Terbitan
10 May 2024


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
21 Jun 2024 05:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
KAUNTER TUTUP TENDER UNIT TAWARAN PUSAT, CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA, BAHAGIAN KEWANGAN TINGKAT BAWAH, BLOK A, KOMPLEKS KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR


Maklumat Ringkas Tender
21.6.2024 (JUMAAT) SEBELUM JAM 5:00 PETANG
1. PENDAFTARAN KONTRAKTOR
(A) KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) YANG SAH DENGAN CIDB DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 , B07 , B26 & B28 DAN
I) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B; ATAU
II) MEMPUNYAI SIJIL PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR-KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) YANG SAH DALAM KELAS A, TAJUK II, TAJUK KEPALA 2(A) ATAU
III) MEMPUNYAI SIJIL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR
DAN JURUPERUNDING (UPKJ) YANG DALAM KEPALA II, SUB KEPALA 2(A)
KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DENGAN CIDB ATAU PPK , PUKONSA DAN UPKJ HENDAKLAH MASIH BERKUATKUASA SEKURANG - KURANGNYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP TENDER
(C) MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH SAH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG.
(D) KONTRAKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OLEH CIDB/PUKONSA/UPKJ DARI MENYERTAI TENDER, TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI TENDER.
(E) KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB ATAU PUKONSA ATAU UPKJ TIDAK DIBENARKAN UNTUK PENGKHUSUSAN BIDANG KERJA YANG TELAH DITETAPKAN.
(F) PETENDER USAHASAMA HENDAKLAH MENGEMUKAKAN PERJANJIAN USAHASAMA. PERJANJIAN TERSEBUT HENDAKLAH MENGANDUNGI PEGANGAN EKUITI SETIAP RAKAN USAHASAMA DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA ‘JOINTLY & SEVERALLY’ DAN DITANDATANGANI OLEH KESEMUA RAKAN USAHASAMA DAN DISETEMKAN.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
07/06/2024 - 21/06/2024


Harga Dokumen
RM 500


Cara Pembayaran
Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
SECARA ATAS TALIAN MENGGUNAKAN JOMPAY SAHAJA

BILLER CODE: 177501

Ref-1 : No Tender
(JKR/CKUB/22770/2024)

Ref-2 : Nama Syarikat


Dokumen Meja Tender
BAYARAN BAGI DEPOSIT SECURITY HENDAKLAH DIBUAT DALAM BENTUK DRAF BANK / KIRIMAN WANG POS ATAS NAMA : AKAUNTAN NEGARA - KKR - T

BAYARAN DEPOSIT SECURITY DAN PENGEMUKAAN SALINAN ASLI DEPOSIT SECURITY TERSEBUT KE PEJABAT CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA (CPPH). KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR), PERLU DIBUAT DALAM TEMPOH PENJUALAN DOKUMEN TENDER


Tempat Jualan
SECARA ATAS TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET)

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra


CIDB
Gred G7

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja pembinaan tidak termasuk struktur rangka konkrit bertulang. (B04)
  2. Hiasan dalaman, termasuk penel siling, sesekat `built-in fitmens’, kerja-kerja lantai yang dinaikkan. (B07)
  3. Kerja-kerja meroboh bangunan, struktur awam dan sebagainya. (B26)
  4. Kerja –kerja tambahan, perubahan atau pindaan kepada elemen-elemen struktur atau arkitek/hiasan atau mekanikal/elektrikal atau gabungan atau kepada bangunan sediada. (B28)
--- Atau ---Maklumat Tambahan Kelayakan
SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) CIDB
GRED : G7
KATEGORI : B

ATAU

PUKONSA
KELAS A
TAJUK II, TAJUK KECIL 2(A)

ATAU

UPKJ
KEPALA II, SUB KEPALA 2(A)

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
28/05/2024 9:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
ENCIK AZHAR BIN AB AZIZ


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
PERMOHONAN MENGHADIRI TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK DIBUAT MELALUI SISTEM JET

HANYA PENAMA YANG TERCATAT DI DALAM SIJIL / SPKK / PUKONSA / UPKJ YANG DIBENARKAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK DAN SESI TAKLIMAT BERKENAAN

KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL PPK / SPKK / PUKONSA / UPKJ

PETENDER YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI TENDER DIKEHENDAKI MEMENUHI TATACARA TENDER SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET) DI https://tender.jkr.gov.my