Apa eTender

Apa yang anda dapat apabila anda menggunakan eTender

eTenders adalah, semua kos perkhidmatan yang berkesan untuk membantu anda mengenal pasti peluang-peluang baru dan mendapatkan perniagaan. Anda atidak akan terlepas peluang eTender ini ...

Kami telah membangunkan satu kategori sistem mudah yang dimetakan kepada eTender. Ini adalah proses manual yang dilakukan Profil eTender, yang mengkaji semula secara manual setiap eTender. Ini membolehkan kita untuk menghantar maklumat eTenders yang berkaitan dengan tepat dan sesuai dengan kategori dalam profil eTender anda. Anda juga boleh memilih untuk menerima eTenders oleh kawasan-kawasan tertentu.
Sebagai sebahagian daripada profil anda, boleh memilih untuk menerima Notis Anugerah Kontrak yang memberikan butir-butir mengenai pembekal yang memenangi kontrak. Anda boleh menggunakan maklumat ini sebagai alat pemantauan pasaran dan juga untuk mengenal pasti mungkin peluang sub-kontraktor. eTenders langsung juga menyediakan lain jenis notis eTender seperti Notis Maklumat Sebelum dan tambahan Notis Maklumat.
Kami menyedari bahawa anda mungkin akan berkongsi beban kerja dengan ahli-ahli pasukan anda dan oleh itu kami telah menetapkan keupayaan anda untuk membuat beberapa pengguna dalam sistem, semua dengan capaian individu kepada Panel Kawalan Ahli anda dan eTenders.
Panel Kawalan Ahli anda telah direka khas supaya anda boleh melihat semua aktiviti eTendering anda dengan pantas. Anda boleh menyimpan eTender sebagai kegemaran, mengemukakan eTender untuk rakan sekerja dan meminta pasukan sokongan kami untuk nasihat eTendering, ditambah dengan banyak lagi
Di kawasan ahli anda, anda boleh mencari sehingga bernilai 5 tahun ini eTenders sejarah, memilih untuk mencari oleh pihak berkuasa menganugerahkan, kata kunci, kawasan, jenis eTender notis atau walaupun untuk eTender tertentu. Anda boleh mengenal pasti dengan tepat apa yang anda cari dan mengemaskini profil amaran eTender anda dengan sewajarnya.