Maklumat Tender

SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:Mohd Fahmir Adzran Bin Ramlee


...


...

No. Tender

B15(320)23


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENCAHAYAAN JENIS LED DI TINGKAT 7 DAN 8, BANGUNAN SSM SARAWAK

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA


Lokasi Projek
SARAWAK


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Mekanikal & Elektrikal


Tarikh Terbitan
15 Sep 2023


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
21 Sep 2023 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
DOKUMEN TAWARAN YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DI E-MEL MELALUI LAMPIRAN ATAU PAUTAN (LINK) (SEKIRANYA BERSAIZ BESAR) KE ALAMAT E-PEROLEHAN@SSM.COM.MY


Maklumat Ringkas Tender
KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM PENCAHAYAAN JENIS LED DI TINGKAT 7 DAN 8, BANGUNAN SSM SARAWAK

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
15/09/2023 - 21/09/2023


Harga Dokumen
RM 0


Cara Pembayaran
Tunai


Bayaran Atas Nama
TIADA


Dokumen Meja Tender
TARIKH PAMER : 15 SEPTEMBER 2023


Tempat Jualan
SILA SEMAK DI LAMAN SESAWANG WWW.SSM.COM.MY

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G1

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

Sub Kategori
  1. Pendawaian am dan pengawalan sistem kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. Pemasangan dan penyenggaraan talian atas tegangan rendah dan kabel bawah tanah tidak melebihi 1KV termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’tidak melebihi 1KV. (E04)
--- Dan ---

Gred G1

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

Sub Kategori
  1. Kerja Am Elektrik yang tidak melibatkan kerja- kerja elektrik seperti di takrifkan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994 (E11)


Maklumat Tambahan Kelayakan

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
LAWATAN TAPAK ADALAH TIDAK DIWAJIBKAN. PEMBIDA / PETENDER YANG BERMINAT UNTUK MEMBUAT LAWATAN TAPAK HENDAKLAH MENGATUR TEMUJANJI MELALUI E-MEL KEPADA MOLYADY@SSM.COM.MY SELEWAT-LEWATNYA SEBELUM 19 SEPTEMBER 2023