Maklumat Tender

JABATAN KERJA RAYA PULAU PINANG

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:Sr New Ann Jee


...


...

No. Tender

JKR/PP/F/B/15/2023


Tajuk Projek

PEMBINAAN DEPOT TAHANAN IMIGRESEN DAN KUARTERS JAWI, PULAU PINANG – PEMBINAAN RUMAH PAM, TANGKI SEDUTAN, SISTEM RETIKULASI AIR LUARAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LOT 286 UNTUK DEPOT TAHANAN DAN KUARTERS IMIGRESEN JAWI, PULAU PINANG

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN KERJA RAYA PULAU PINANG


Lokasi Projek
DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
15 Sep 2023


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
23 Oct 2023 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET) (HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY)


Maklumat Ringkas Tender
TENDER MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET):

PROSES TENDER INI DILAKSANAKAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JET.

A) PETENDER YANG BERMINAT MENYERTAI TENDER INI HENDAKLAH MEMBUAT PENDAFTARAN DALAM PORTAL HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY. PENDAFTARAN AKAUN PENGGUNA (KONTRAKTOR) HANYA PERLU DIBUAT SEKALI SAHAJA DENGAN MENGGUNAKAN NAMA SYARIKAT YANG BERKENAAN.

B) HANYA PETENDER YANG BERDAFTAR SAHAJA BOLEH MENYERTAI TENDER YANG MENGGUNAKAN SISTEM JET. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBUKA AKAUN DAN MENDAFTAR MASUK SISTEM JET BOLEH DIRUJUK MENERUSI MANUAL PENGGUNA YANG BOLEH DIMUAT-TURUN MELALUI PORTAL SISTEM JET.

C) PETENDER YANG TELAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM JET AKAN MENERIMA ID DAN KATA LALUAN UNTUK LOG MASUK, MELIHAT PAPARAN IKLAN, MEMBELI DAN MENGEMUKAKAN DOKUMEN TENDER.

D) DOKUMEN MEJA TENDER BOLEH DISEMAK SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JET.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
26/09/2023 - 02/10/2023


Harga Dokumen
RM 300


Cara Pembayaran
Atas Talian


Bayaran Atas Nama
SILA RUJUK SISTEM JET SEBELUM MEMBUAT BAYARAN.
JOMPAY BILLER CODE :261669
REF-1: JKR/PP/F/B/15/2023
REF-2: NAMA SYARIKAT PETENDER


Dokumen Meja Tender
DOKUMEN MEJA TENDER BOLEH DIRUJUK SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JET (HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY)


Tempat Jualan
SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JET (HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY)

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G6

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Menjalankan kerja-kerja pembinaan, pemasangan atau pengubahsuaian (termasuk hot tapping) kepada sistem bekalan air. (CE20)
--- Atau ---

Gred G6

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
--- Dan ---Maklumat Tambahan Kelayakan
MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) CIDB

PENDAFTARAN LAIN :
PUKONSA
KELAS A, TAJUK I, TAJUK KECIL I

ATAU

UPKJ
KELAS B, KEPALA I, SUB KEPALA 4(a)

KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB ATAU PUKONSA ATAU UPKJ TIDAK DIBENARKAN UNTUK PENGKHUSUSAN BIDANG KERJA YANG DITETAPKAN

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
25/09/2023 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Sr NEW ANN JEE


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK:

A) TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB BAGI SEMUA PETENDER. PERMOHONAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK HENDAKLAH DIBUAT MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET). HANYA PETENDER YANG MENDAPAT PENGESAHAN KEHADIRAN SAHAJA DARIPADA PEJABAT MENGURUS TENDER (PMT) DIBENARKAN HADIR KE LAWATAN TAPAK TERSEBUT.

B) HANYA PENAMA YANG TERCATAT DI DALAM SIJIL PPK, SPKK,PUKONSA ATAU UPKJ YANG DIBENARKAN MENGHADIRI LAWATAN TAPAK ATAU SESI TAKLIMAT BERKENAAN. KONTRAKTOR /SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM PPK, SPKK, PUKONSA ATAU UPKJ.

C) BERKUMPUL DI PEJABAT JURUTERA DAERAH, JKR SEBERANG PERAI SELATAN, 14200 SUNGAI JAWI, PULAU PINANG. PENDAFTARAN AKAN BERMULA DARI JAM 9.30 PAGI SEHINGGA 10.00 PAGI

D) SEGALA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) YANG DITETAPKAN OLEH MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN) DAN AGENSI KERAJAAN YANG BERKAITAN HENDAKLAH DIPATUHI.

E) PETENDER PERLU MEMBAWA BERSAMA LESEN ASAL DAN SALINAN PPK, SPKK, SIJIL TARAF BUMIPUTERA DAN KAD PENGENALAN SEMASA LAWATAN TAPAK

F) SILA BAWA COP SYARIKAT BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK DIJALANKAN.