Maklumat Tender

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB )

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

PRO/SH(B20) - 01/2021(10015665)


Tajuk Projek

CADANGAN KERJA - KERJA PEMBAIKAN KECIL DAN KERJA BERKAITAN DI PEJABAT CIDB NEGERI SABAH CAWANGAN TAWAU DI ATAS LOT 20, BLOK D, JALAN PLAZA DAMAI, TAWAU, 91009 SABAH UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB )


Lokasi Projek
TAWAU SABAH


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
22 Feb 2021


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
9 Mar 2021 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
PEJABAT CIDB NEGERI SABAH CAWANGAN TAWAU,
LOT 20, BLOK D,
JALAN PLAZA DAMAI,
TAWAU 91009 SABAH


Maklumat Ringkas Tender
1.BERDAFTAR DENGAN CIDB MALAYSIA( MEMILIKI SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN)
GRED:G2, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN:B07 DAN B28
2.BERDAFTAR SEBAGAI VENDOR CIDB

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
02/03/2021 - 09/03/2021


Harga Dokumen
RM 50


Cara Pembayaran
Atas Talian


Bayaran Atas Nama
BAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA KAD DEBIT/ KAD KREDIT/ DRAF BANK ATAS NAMA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)


Dokumen Meja Tender
-


Tempat Jualan
PEJABAT CIDB NEGERI SABAH CAWANGAN TAWAU,
LOT 20, BLOK D,
JALAN PLAZA DAMAI,
TAWAU 91009 SABAH

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka


CIDB
Gred G2

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Hiasan dalaman, termasuk penel siling, sesekat `built-in fitmens’, kerja-kerja lantai yang dinaikkan. (B07)
  2. Kerja –kerja tambahan, perubahan atau pindaan kepada elemen-elemen struktur atau arkitek/hiasan atau mekanikal/elektrikal atau gabungan atau kepada bangunan sediada. (B28)


Maklumat Tambahan Kelayakan
1.BERDAFTAR DENGAN CIDB MALAYSIA( MEMILIKI SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR & SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN)
GRED:G2, KATEGORI:B, PENGKHUSUSAN:B07 DAN B28
2.BERDAFTAR SEBAGAI VENDOR CIDB

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
02/03/2021 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
TAKLIMAT ADALAH WAJIB
DOKUMEN HANYA DIJUAL KEPADA VENDOR YANG MENGHADIRI TAKLIMAT SAHAJA
TEMPAT TAKLIMAT:BILIK MESYUARAT PEJABAT CIDB NEGERI SABAH CAWANGAN TAWAU
LOT 20, BLOK D
JALAN PLAZA DAMAI
TAWAU 91009 SABAH