Maklumat Tender

JABATANPENGAIRAN & SALIRAN SARAWAK,

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:LAI SIAW POH


...


...

No. Tender

JPS/P/SK/PT/02/ 2020(TAWARAN SEMULA)


Tajuk Projek

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN MUARA SUNGAI BUNTAL, BAHAGIAN KUCHING, SARAWAK

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATANPENGAIRAN & SALIRAN SARAWAK,


Lokasi Projek
KUCHING, SARAWAK


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
11 Feb 2021


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
11 Mar 2021 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JABATANPENGAIRAN & SALIRAN SARAWAK, TINGKAT 10, WISMA SABERKAS, JALAN TUN ABANG HAJI OPENG, 93626 KUCHING.


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
17/02/2021 - 10/03/2021


Harga Dokumen
RM 180


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang, Draf Bank, Cek Berpalang dan Atas Talian


Bayaran Atas Nama
KERAJAAN NEGERI SARAWAK


Dokumen Meja Tender
CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JABATANPENGAIRAN & SALIRAN SARAWAK, TINGKAT10,WISMA SABERKAS, JALAN TUN ABANG HAJI OPENG, 93626 KUCHING.


Tempat Jualan
CAWANGAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK, JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN SARAWAK, TINGKAT10,WISMA SABERKAS, JALAN TUN ABANG HAJI OPENG, 93626 KUCHING.

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G6

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja kerja Pengorekan. (CE40)


Maklumat Tambahan Kelayakan
Berdaftar dengan CIDB Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera yang masih sah Gred: G6 Kategori CE Pengkhususan CE40 Berdaftar dengan UPKJ Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.Kelas B Kepala IVSub-Kepala 1(a)

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Lawatan Tapak/Taklimat Tender TIDAK AKAN DIADAKAN berikutan dengan penularan COVID-19. Petender digalakkan melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan, dan amalan penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian pelitup muka perlu diteruskan.