Maklumat Tender

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:NORAZAH BINTI NASARUDDIN


...


...

No. Tender

KASA/JPP/W.MARAN/GKL/ROL/2021/PreQ01


Tajuk Projek

Pra Kelayakan Untuk Kerja-Kerja Membaikpulih Rangkaian Paip Pembetungan Di Wisma Maran, Kuala Lumpur

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN


Lokasi Projek
Wisma Maran, Kuala Lumpur


Jenis Kerja
Pra-Kelayakan


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
10 Feb 2021


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
17 Mar 0021 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Peti Tender 3, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Blok B, Aras 3, Suasana PjH, No. 2, Jalan Tun Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya


Maklumat Ringkas Tender
Sila layari laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pembetungan di www.jpp.gov.my untuk maklumat iklan tender.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
24/02/2021 - 10/03/2021


Harga Dokumen
RM 50.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
Akauntan Negara Malaysia


Dokumen Meja Tender
Boleh dilihat dan disemak pada tarikh dokumen dijual (24 Feb 2021 hingga 10 Mac 2021) di Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Blok B, Aras 3, Suasana PjH, No. 2, Jalan Tun Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya


Tempat Jualan
Kaunter Jualan Tender, Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Blok B, Aras 3, Suasana PjH, No. 2, Jalan Tun Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G4

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Menjalankan kerja-kerja pembinaan, pemasangan atau pengubahsuaian (termasuk hot tapping) kepada sistem pembentungan (CE19)


Maklumat Tambahan Kelayakan
SYARAT-SYARAT UNTUK PRA KELAYAKAN

Permohonan Pra Kelayakan ini adalah dibuka kepada kontraktor-kontraktor yang menepati syarat-syarat berikut :-
i) Pendaftaran Kontraktor
a) Jenis Syarikat – T1 – Syarikat 100% milik warganegara tempatan
b) Kontraktor hendaklah mempunyai pendaftaran seperti berikut;
(i) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga
Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred G4
Kategori CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam Pengkhususan
CE19 - Sistem Pembetungan

ATAU

(ii) Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ)
dalam Kelas C Kepala IV dan Sub- Kepala 3 DAN Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PPK)

ATAU

(iii) Pusat Pendaftaran Kontraktor - Kontraktor Kerja, Bekalan dan
Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) Dalam Kelas C di Bawah
Tajuk I dan Tajuk Kecil 5 DAN Perakuan Pendaftaran Kontraktor
(PPK)

DAN

(iv) Pendaftaran Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Permit IPA jenis C3 (Bekalan Air & Pembetungan)

(v) Terbuka (tidak dikhaskan Bumiputera)

Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra Kelayakan ini.

Setiap pendaftaran seperti di perenggan (i), (ii), (iii), (iv) dan (v) hendaklah masih berkuat kuasa sekurang–kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup pra kelayakan.

ii) Keupayaan Kontraktor
a) Keupayaan Kewangan
Mempunyai Nett Worth melebihi 20% x NTBK (minimum RM
252,476.28 atau Modal Pusingan (Working Capital) melebihi 10% x
NTBK (minimum RM126,238.14

b) Keupayaan Teknikal

- Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja Tertinggi bagi projek-projek
pembinaan yang serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya
melebihi 30% x NTBK (minimum RM 378,714.42 dalam tempoh lima
(5 ) tahun lalu.

- Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ serta bebas daripada rekod
prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan dan kualiti
kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun
lalu.

iii) Perunding Kontraktor
Kontraktor hendaklah melantik perunding-perunding yang bertauliah
dan merupakan perunding bebas (independent and not in-house
consultants) seperti berikut :-
a) Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan.
b) Berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
c) Berdaftar dengan SPAN sebagai qualified person selaras dengan Seksyen
47(7) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655)
d) Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia / Pejabat Pendaftar
Syarikat

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Tiada lawatan tapak