Maklumat Tender

JABATAN HARTA BINA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:Nor Wati binti Hj. Daud


...


...

No. Tender

UTM.B2/2021


Tajuk Projek

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG, KEMASAN DAN TANDAS DI SEKOLAH KEJURUTERAAN TENAGA (SKT), PUSAT KO-Q, PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH (PSZ) DAN FAKULTI SAINS (FS), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN HARTA BINA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR


Lokasi Projek
Johor Bahru, Johor


Jenis Kerja
Baik Pulih


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
8 Feb 2021


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
1 Mar 2021 12:00 AM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
BAHAGIAN KONTRAK DAN PEROLEHAN
JABATAN HARTA BINA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
JOHOR BAHRU, JOHOR


Maklumat Ringkas Tender
NO PETI TENDER : LAPAN (8)

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
08/02/2021 - 22/02/2021


Harga Dokumen
RM 300.00


Cara Pembayaran
Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
BENDAHARI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


Dokumen Meja Tender
TARIKH PAMER : 08 FEBRUARI 2021


Tempat Jualan
BAHAGIAN KONTRAK DAN PEROLEHAN
JABATAN HARTA BINA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
JOHOR BAHRU, JOHOR

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G4

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja pembinaan tidak termasuk struktur rangka konkrit bertulang. (B04)
--- Atau ---

Gred G4

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja –kerja tambahan, perubahan atau pindaan kepada elemen-elemen struktur atau arkitek/hiasan atau mekanikal/elektrikal atau gabungan atau kepada bangunan sediada. (B28)


Maklumat Tambahan Kelayakan

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak
EN ISHAMUDDIN


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
TIADA LAWATAN ATAU TAKLIMAT TAPAK