Maklumat Tender

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

PK/SH(A)-01/2020(100014655)


Tajuk Projek

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM E-LEARNING UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)


Lokasi Projek
Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur


Jenis Kerja
Penyelenggaraan


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
12 Oct 2020


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
20 Oct 2020 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, TINGKAT 10,
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
MENARA DATO ONN, PUSAT DAGANGAN DUNIA (WTC)
NO 45, JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR


Maklumat Ringkas Tender
TEMPAT PEMBAYARAN:

BAHAGIAN KEWANGAN & AKAUN, TINGKAT 12,
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
MENARA DATO ONN, PUSAT DAGANGAN DUNIA (WTC)
NO 45, JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
13/10/2020 - 20/10/2020


Harga Dokumen
RM 50.00


Cara Pembayaran
Draf Bank dan Atas Talian


Bayaran Atas Nama
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)


Dokumen Meja Tender
-


Tempat Jualan
UNIT PEROLEHAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, TINGKAT 10,
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)
MENARA DATO ONN, PUSAT DAGANGAN DUNIA (WTC)
NO 45, JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka


CIDB
-


Maklumat Tambahan Kelayakan
SYARAT AM / KELAYAKAN VENDOR:

1. BERDAFTAR SEBAGAI VENDOR CIDB
2. BERDAFTAR DENGAN MOF DALAM KOD BIDANG :
- 210102 / 210103 / 210104

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
PERINGATAN :

1. PEMILIK SYARIKAT YANG SAH HENDAKLAH MEMBAWA DOKUMEN ASAL DAN SALINAN SIJIL PENDAFTARAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

2. COP SYARIKAT BERALAMAT PENUH SEWAKTU MEMBELI DOKUMEN SEBUTHARGA