Maklumat Tender

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB )

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

FAS/SH(A) - 06/2020 (10013817)


Tajuk Projek

PERKHIDMATAN KERJA - KERJA PEMBERSIHAN LUARAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI AKADEMI BINAAN MALAYSIA WILAYAH TIMUR, TERENGGANU UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB )


Lokasi Projek
TERENGGANU


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
11 Jun 2020


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
24 Jun 2020 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
PEJABAT CIDB NEGERI TERENGGANU
TINGKAT 7, MENARA YAYASAN ISLAM TERENGGANU, JALAN SULTAN OMAR, 20300 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU


Maklumat Ringkas Tender
1, BERDAFTAR DENGAN MOF DALAM KOD BIDANG:221001 DAN 221402
2. BERDAFTAR DENGAN CIDB (MEMILIKI SIJIL PKK DAN SPKK)
GRED: G2, KATEGORI: CE, PENGKHUSUSAN: CE14
3. BERDAFTAR DENGAN CIDB

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
18/06/2020 - 24/06/2020


Harga Dokumen
RM 50


Cara Pembayaran
Draf Bank dan Atas Talian


Bayaran Atas Nama
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)


Dokumen Meja Tender
BAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA KAD DEBIT, KAD KREDIT, BANK DRAF DAN PERBANKAN INTERNET ATAS NAMA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)


Tempat Jualan
PEJABAT CIDB NEGERI TERENGGANU
TINGKAT 7, MENARA YAYASAN ISLAM TERENGGANU, JALAN SULTAN OMAR, 20300 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka


CIDB
-


Maklumat Tambahan Kelayakan
1, BERDAFTAR DENGAN MOF DALAM KOD BIDANG:221001 DAN 221402
2. BERDAFTAR DENGAN CIDB (MEMILIKI SIJIL PKK DAN SPKK)
GRED: G2, KATEGORI: CE, PENGKHUSUSAN: CE14
3. BERDAFTAR DENGAN CIDB

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
17/06/2020 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
MOHAMAD HIBATULLAH BIN ZAKARIA


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
TEMPAT TAKLIMAT: AKADEMI BINAAN MALAYSIA WILAYAH TIMUR
PETI SURAT 25, JENAGOR, 21700 KUALA BERANG, TERENGGANU