Maklumat Tender

JPS SARAWAK

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:LAI SIAW POH


...


...

No. Tender

JPS/P/SK/MK/04/2019


Tajuk Projek

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI DUA (2) BUAH LOKASI PINTU AIR DI SKIM SALIRAN KABONG NYABOR, DAERAH KABONG, BAHAGIAN BETONG, SARAWAK

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JPS SARAWAK


Lokasi Projek
SKIM SALIRAN KABONG NYABOR, DAERAH KABONG, BAHAGI


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Mekanikal & Elektrikal


Tarikh Terbitan
12 Feb 2020


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
11 Mar 2020 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
19/02/2020 - 11/03/2020


Harga Dokumen
RM 250.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
KERAJAAN NEGERI SARAWAK


Dokumen Meja Tender
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.


Tempat Jualan
Cawangan Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak, Ibu Pejabat, Jabatan Pengairan & Saliran, Tingkat 10, Wisma Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg, 93626 Kuching.

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G4

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

Sub Kategori
  1. Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti pemasangan dan pembaikan loji jentera dan kelengkapan Pemasangan, pengujian, penjayaan, penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan , pemasangan loji pembersih air pam putar, pam salingan, pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam, sistem penyampai rak bergerak , dan sebagainya. (M15)
  2. Pendawaian am dan pengawalan sistem kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. Pemasangan dan penyenggaraan talian atas tegangan rendah dan kabel bawah tanah tidak melebihi 1KV termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’tidak melebihi 1KV. (E04)
  3. Kerja Am Elektrik yang tidak melibatkan kerja- kerja elektrik seperti di takrifkan di bawah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-peraturan Elektrik 1994 (E11)
--- Atau ---Maklumat Tambahan Kelayakan
Berdaftar dengan UPKJ
Memegang Perakuan/Sijil UPKJ, PPK & STB yang masih sah.

Kelas C atau BX
Kepala V
Sub-Kepala 8

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
19/02/2020 1:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Penolong Pengarah, Cawangan Pengurusan Aset dan Perkhidmatan Mekanikal/Jurutera Pengairan dan saliran, Bahagoan Betongi


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN pada : 19 Februari 2020 (Rabu) Masa : 10.00 Pagi. Tempat Berkumpul: JPS Daerah Saratok, 95400 Saratok, Sarawa. Hanya Penama syarikat di dalam PerakuanPendaftaran Kerja (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerjaaan (SPKK) atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/Sijil SPKK/PPK/UPKJ/STB, ASAL dan 1 SALINAN.