Maklumat Tender

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

PSM/SH(A) - 17/2019


Tajuk Projek

CADANGAN PERKHIDMATAN KERJA - KERJA PEMBERSIHAN LUARAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KOMPLEKS CIDB SARAWAK UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA


Lokasi Projek
SARAWAK


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
26 Aug 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
19 Sep 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
PEJABAT CIDB NEGERI SARAWAK
TINGKAT 1,BLOK A, KOMPLEKS CIDB SARAWAK
JALAN SULTAN TENGAH, 93050 KUCHING SARAWAK


Maklumat Ringkas Tender
1. BERDAFTAR SEBAGAI VENDOR CIDB
GRED:G1
KATAGORI: KEJURUTERAAN AWAM (CE)
PENGKHUSUSAN: CE14
2. BERDAFTAR DENGAN MOF :221001 DAN 221402

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
12/09/2019 - 19/09/2019


Harga Dokumen
RM 50


Cara Pembayaran
Tunai, Wang Pos dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA


Dokumen Meja Tender
-


Tempat Jualan
PEJABAT CIDB NEGERI SARAWAK
TINGKAT 1,BLOK A, KOMPLEKS CIDB SARAWAK
JALAN SULTAN TENGAH, 93050 KUCHING SARAWAK

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka


CIDB
-


Maklumat Tambahan Kelayakan
1. BERDAFTAR SEBAGAI VENDOR CIDB
GRED:G1
KATAGORI: KEJURUTERAAN AWAM (CE)
PENGKHUSUSAN: CE14
2. BERDAFTAR DENGAN MOF :221001 DAN 221402

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
12/09/2019 10:30 am


Pegawai Lawatan Tapak
MOHAMMAD AHSAN BIN MUSANIP


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
PEJABAT CIDB NEGERI SARAWAK
TINGKAT 1,BLOK A, KOMPLEKS CIDB SARAWAK
JALAN SULTAN TENGAH, 93050 KUCHING SARAWAK