Maklumat Tender

BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, IPOH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:MEGAT HARUN AL-RASHID B. MEGAT IDRIS


...


...

No. Tender

JPS/IP/MK/03/2018


Tajuk Projek

KERJA-KERJA NAIK TARAF INFRASTRUKTUR MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL UNTUK KAWALAN BANJIR PINTU AIR WATER FRONT, WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN. (TAWARAN SEMULA)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL, IPOH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA


Lokasi Projek
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


Jenis Kerja
Naik Taraf


Kategori Tender
Mekanikal & Elektrikal


Tarikh Terbitan
27 Aug 0019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
26 Sep 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
UNIT TENDER, IBU PEJABAT, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA


Maklumat Ringkas Tender
Taklimat Projek Adalah DIWAJIBKAN pada 4.9.2019 (Rabu) Masa : 10.00 Pagi, Tempat Berkumpul: Lobi Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Wilayah Persekutuan Labuan, Peti Surat 81458, Kompleks JPS , Jalan Rancha-rancha, 87204 Wilayah Persekutuan Labuan. Hanya Penama Syarikat Di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
05/09/2019 - 25/09/2019


Harga Dokumen
RM 200


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
KETUA PENGARAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA


Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/ wang pos di atas nama Ketua Pengarah JPS Malaysia. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Perindustrian Pembinaan malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan)


Tempat Jualan
UNIT TENDER, IBU PEJABAT, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G4

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

Sub Kategori
  1. Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti pemasangan dan pembaikan loji jentera dan kelengkapan Pemasangan, pengujian, penjayaan, penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan , pemasangan loji pembersih air pam putar, pam salingan, pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam, sistem penyampai rak bergerak , dan sebagainya. (M15)


Maklumat Tambahan Kelayakan
BERDAFTAR DENGAN CIDB, MEMEGANG PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA YANG MASIH SAH

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
04/09/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Ir. MAHAT A/L MAT DONG


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Taklimat Projek Adalah DIWAJIBKAN pada 4.9.2019 (Rabu) Masa : 10.00 Pagi, Tempat Berkumpul: Lobi Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran, Wilayah Persekutuan Labuan, Peti Surat 81458, Kompleks JPS , Jalan Rancha-rancha, 87204 Wilayah Persekutuan Labuan. Hanya Penama Syarikat Di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.