Maklumat Tender

CIDB MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

psm/sh(a)-04/2019(10009115)


Tajuk Projek

cadangan penyelenggaraan rumah pam air dan kerja-kerja membekal dan memasang double impeller centrifugal pump, water pump panel dan sistem penapis air luar di kompleks cidb negeri sarawak untuk lembaga pembangunan industri pembinaan malaysia (cidb)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
CIDB MALAYSIA


Lokasi Projek
kuching, sarawak


Jenis Kerja
Lain-Lain


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
14 Mar 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
12 Apr 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
pejabat cidb negeri sarawak
tingkat 1, blok a, kompleks cidb, jalan sultan tengah,
93050 kuching sarawak


Maklumat Ringkas Tender
1.wajib berdaftar dengan cidb malaysia (memiliki sijil perakuan pendaftaran kontraktor & sijil perolehan kerja kerajaan:
1) gred : g1 2) kategori : me 3) m20
2. berdaftar sebagai vendor cidb
3. memiliki taraf bumiputera yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kontraktor & usahawan atau upkj negeri sarawak

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
01/04/2019 - 12/04/2019


Harga Dokumen
RM 50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Ringgit Sahaja)


Cara Pembayaran
Tunai, Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)


Dokumen Meja Tender
-


Tempat Jualan
pejabat cidb negeri sarawak
tingkat 1, blok a, kompleks cidb, jalan sultan tengah,
93050 kuching sarawak

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat


CIDB
Gred G1

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

Sub Kategori
  1. Penyelenggaraan am mekanikal. (M20)


Maklumat Tambahan Kelayakan

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
01/04/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
ahsan musanip


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
*Taklimat adalah diwajibkan
*Dokumen hanya akan dijual kepada vendor yang menghadiri sesi taklimat
Wakil Syarikat tidak dibenarkan menghadiri Lawatan Tapak. Hanya Pemilik Syarikat/Penama dI dalam sijil yang sah sahaja yang layak menghadiri Lawatan Tapak dan Pembelian Dokumen serta hendaklah membawa dokumen ASAL dan SALINAN
b) Sijil Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh BPKU dan upkj sarawak
c) Cop Syarikat Beralamat Penuh sewaktu membeli Dokumen Sebutharga