Maklumat Tender

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:AIMAN HAKIMI BIN AHMAD ZAIM


...


...

No. Tender

JPS/IP/PB/07/2019


Tajuk Projek

RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI TAWAU, LEMBANGAN SUNGAI TAWAU, SABAH (FASA 1A) (TAWARAN SEMULA)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH


Lokasi Projek
TAWAU, SABAH


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur dan Lain-Lain


Tarikh Terbitan
15 Mar 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
23 Apr 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
UNIT TENDER IBU PEJABAT JPS MALAYSIA
SULTAN SALAHUDDIN
50626 KUALA LUMPUR


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
02/04/2019 - 16/04/2019


Harga Dokumen
RM 500


Cara Pembayaran
Tunai


Bayaran Atas Nama
BENDAHARI NEGERI


Dokumen Meja Tender
BAHAGIAN UKUR BAHAN,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH,
ARAS 5, WISMA PERTANIAN, KOTA KINABALU, SABAH.


Tempat Jualan
BAHAGIAN UKUR BAHAN,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH,
ARAS 5, WISMA PERTANIAN, KOTA KINABALU, SABAH.

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G7

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
--- Atau ---Maklumat Tambahan Kelayakan
ATAU PUKONSA KELAS A KEPALA 1 SUB KEPALA 7 DAN
SIJIL TARAF BUMIPUTERA YANG MASIH SAH

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
02/04/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
SYAHZARUL RIZAL BIN JODDARI


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
HANYA PENAMA SYARIKAT DI DALAM SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PKK), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), PUKONSA ATAU UPKJ SAHAJA BOLEH MENGHADIRI LAWATAN TAPAK / SESI TAKLIMAT