Maklumat Tender

CIDB MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:UNIT PEROLEHAN


...


...

No. Tender

PSM/SH(A)-10/2019 (10009710)


Tajuk Projek

CADANGAN PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN LUARAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KOMPLEKS AKADEMI BINAAN MALAYSIA WILAYAH SELATAN, JOHOR UNTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
CIDB MALAYSIA


Lokasi Projek
kompleks akademi binaan malaysia wilayah selatan,


Jenis Kerja
Lain-Lain


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
14 Mar 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
27 Mar 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Pejabat CIDB Negeri Johor
Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor


Maklumat Ringkas Tender
1. Berdaftar dengan MOF dalam Kod Bidang :
221001 – Pembersihan Bangunan dan Pejabat
221402 – Hiasan Kawasan

2. Berdaftar dengan CIDB (Memiliki Sijil PKK dan SPKK)
Gred : G2
Kategori : Kejuruteraan Awam (CE)
Pengkhususan : CE14 dan memiliki sijil STB dari BPKU
3. Berdaftar sebagai Pembekal CIDB

Wakil Syarikat tidak dibenarkan menghadiri Lawatan Tapak. Hanya Pemilik Syarikat/Penama dI dalam sijil yang sah sahaja yang layak menghadiri Lawatan Tapak dan Pembelian Dokumen serta hendaklah membawa dokumen ASAL dan SALINAN
a) Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF)
b) Sijil Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh BPKU
c) Cop Syarikat Beralamat Penuh sewaktu membeli Dokumen Sebutharga

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
21/03/2019 - 27/03/2019


Harga Dokumen
RM 50.00 (Ringgit Malaysia: Lima Puluh Ringgit Sahaja)


Cara Pembayaran
Tunai, Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)


Dokumen Meja Tender
-


Tempat Jualan
Pejabat CIDB Negeri Johor
Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat


CIDB
Gred G2

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Mengadakan kemudahan lanskap termasuk menanam pokok dan rumput. (CE14)


Maklumat Tambahan Kelayakan
Wakil Syarikat tidak dibenarkan menghadiri Lawatan Tapak. Hanya Pemilik Syarikat/Penama dI dalam sijil yang sah sahaja yang layak menghadiri Lawatan Tapak dan Pembelian Dokumen serta hendaklah membawa dokumen ASAL dan SALINAN
a) Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF)
b) Sijil Perakuan Pendaftaran, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh CIDB dan Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh BPKU
c) Cop Syarikat Beralamat Penuh sewaktu membeli Dokumen Sebutharga

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
20/03/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
hibatullah zakaria


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
*Taklimat adalah diwajibkan
*Dokumen hanya akan dijual kepada vendor yang menghadiri sesi taklimat