Maklumat Tender

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:THIAN KIM TAI


...


...

No. Tender

JPS/P/PK/TB/13/2019


Tajuk Projek

Rancangan Tebatan Banjir Sungai Jebong, Daerah Larut, Matang dan Selama, Perak Darul Ridzuan

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak


Lokasi Projek
Taiping, Perak


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
14 Mar 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
29 Apr 2019 12:00 AM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Peti Tender di Bahagian Kewangan, Pejabat Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak Darul Ridzuan


Maklumat Ringkas Tender
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
08/04/2019 - 29/04/2019


Harga Dokumen
RM 150


Cara Pembayaran
Wang Pos dan Kiriman Wang


Bayaran Atas Nama
Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak Darul Ridzuan


Dokumen Meja Tender
JPS Negeri Perak


Tempat Jualan
Bahagian Kewangan, Pejabat Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri
Perak Darul Ridzuan, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh.

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G5

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
  2. Kerja-kerja tanah (CE36)
--- Dan ---Maklumat Tambahan Kelayakan

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
04/04/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Jurutera Daerah


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH LARUT, MATANG DAN SELAMA, TAIPING, PERAK DARUL RIDZUAN