Maklumat Tender

BAHAGIAN PENGURUSAN BANJIR, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:AIMAN HAKIMI BIN AHMAD ZAIM


...


...

No. Tender

JPS/IP/PB/11/2018


Tajuk Projek

RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI ANIP, LEMBANGAN SUNGAI ANIP, SANDAKAN, SABAH (TAWARAN SEMULA)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
BAHAGIAN PENGURUSAN BANJIR, IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA


Lokasi Projek
SANDAKAN, SABAH


Jenis Kerja
Penyelenggaraan


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
15 Jan 2019


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
11 Feb 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
UNIT TENDER,
IBU PEJABAT JPS MALAYSIA,
JALAN SULTAN SALAHUDDIN,
50626 KUALA LUMPUR


Maklumat Ringkas Tender
MENAIK TARAF SUNGAI ANIP DAN STRUKTUR HIDRAULIK (CULVERT)

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
21/01/2019 - 05/02/2019


Harga Dokumen
RM 500.00


Cara Pembayaran
Tunai


Bayaran Atas Nama
BENDAHARI NEGERI


Dokumen Meja Tender
PEJABAT PENGARAH
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH,
ARAS 5, WISMA PERTANIAN,
KOTA KINABALU, SABAH


Tempat Jualan
BAHAGIAN UKUR BAHAN,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH,
ARAS 5, WISMA PERTANIAN,
KOTA KINABALU, SABAH

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G7

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)


Maklumat Tambahan Kelayakan
Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA Kelas A Kepala 1 Sub Kepala 7 atau UKPJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
18/01/2019 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
ENCIK FRAZER BIN DUING


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Tempat berkumpul: Pejabat Jabatan Dan Saliran Daerah Sandakan, Sabah