Maklumat Tender

Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia (Sektor Pendidikan Tinggi)

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:MOHD FAZIL BIN RAMLAN


...


...

No. Tender

KPM/P/US/POLI K. KINABALU (SBH) FASA 2 / 2018 (7)


Tajuk Projek

Cadangan Kerja-Kerja Pengubahsuaian Satu (1) Unit Bangunan Pejabat Enam (6) Tingkat Dan Sembilan Belas (19) Unit Ruang Pejabat Tiga (3) Tingkat Di Harumas Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP) Untuk Dijadikan Politeknik Kota Kinabalu, Sabah - Fasa 2

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia (Sektor Pendidikan Tinggi)


Lokasi Projek
Kota Kinabalu, Sabah


Jenis Kerja
Ubah Suai


Kategori Tender
Bangunan


Tarikh Terbitan
21 Nov 2018


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
3 Jan 2019 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Aras 12 No. 2 Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62200 Putrajaya.


Maklumat Ringkas Tender
Kerja-Kerja Pengubahsuaian Satu (1) Unit Bangunan Pejabat Enam (6) Tingkat Dan Sembilan Belas (19) Unit Ruang Pejabat Tiga (3) Tingkat

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
13/12/2018 - 27/12/2018


Harga Dokumen
RM 250.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KPM-T


Dokumen Meja Tender
Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Aras 12 No. 2 Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62200 Putrajaya.


Tempat Jualan
Kementerian Pendidikan Malaysia, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Aras 12 No. 2 Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62200 Putrajaya.

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G4

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja –kerja tambahan, perubahan atau pindaan kepada elemen-elemen struktur atau arkitek/hiasan atau mekanikal/elektrikal atau gabungan atau kepada bangunan sediada. (B28)
--- Atau ---Maklumat Tambahan Kelayakan
PUKONSA
Kelas C Tajuk II
Tajuk Kecil 8(b)

atau

UPKJ Kelas B
kepala II Sub-Kepala 5(a) & (c)

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
05/12/2018 10:30 am


Pegawai Lawatan Tapak
MOHD SAPAWI BIN HUSSIN


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah diwajibkan. Berkumpul di Ruang Legar Politeknik Kota Kinabalu, Sabah, Di Harumas Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP) pada 05 Disember 2018 (Rabu) jam 10.30 pagi.

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan hanya penama yang tercatat didalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA ATAU UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA ATAU UPKJ.