Maklumat Tender

Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD IBRAHIM


...


...

No. Tender

MESTECC/PPKBES/TK/1-2018


Tajuk Projek

Projek Post Blackout - Protection On-Line Monitoring

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)


Lokasi Projek
Kota Kinabalu, Sabah


Jenis Kerja
Pra-Kelayakan


Kategori Tender
Mekanikal & Elektrikal


Tarikh Terbitan
16 Nov 2018


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
17 Dec 2018 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Kaunter Tender dan Sebut Harga, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya


Maklumat Ringkas Tender
Objektif Projek : Memperkukuhkan sistem perlindungan untuk talian Beaufort ke Rancha-Rancha 132kV dan mengukuhkan sistem
bekalan elektrik untuk Wilayah Persekutuan Labuan

Kerja – kerja di empat (4) lokasi pencawang iaitu Pencawang Masuk Utama (PMU) Beaufort, Stesen Pendaratan Lambidan, Stesen Pendaratan Tanjung Aru dan PMU Rancha-Rancha, Labuan melibatkan skop seperti berikut:

i. Kerja naik taraf sistem perlindungan talian di empat (4) buah stesen melibatkan CT/VT/Isolator/Breaker/Relay dan lain lain;
ii. Kerja naiktaraf sistem komunikasi di stesen terbabit dan di Load Dispatch Centre Penampang;
iii. Kerja penukaran skunk cable kepada OPGW di talian 132kV Beaufort-Labuan sejauh 79 km secara live-line; dan
iv. Kerja pemasangan kabel gentian optik dasar laut 48 core sejauh 15 km antara Labuan dan Stesen Pendaratan Lambidan.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
26/11/2018 - 10/12/2018


Harga Dokumen
RM 50.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim


Dokumen Meja Tender
Kaunter Tender dan Sebut Harga, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya


Tempat Jualan
Kaunter Terimaan dan Bayaran, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G7

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)Maklumat Tambahan Kelayakan
i. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB);
ii. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred G7, Kategori ME dan Pengkhususan E25;
iii. Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra Kelayakan ini. Setiap pendaftaran seperti di perenggan i) dan ii) di atas hendaklah masih berkuat kuasa sekurang-kurangnya melebihi tiga (3) bulan dari tarikh tutup Pra- Kelayakan.

a) Keupayaan Kewangan
Mempunyai Nett Worth melebihi RM 6,400,000.00 atau Modal Pusingan (Working Capital) melebihi RM 3,200,000.00 atau Modal Mudah Cair melebihi RM 1,440,000.00

b) Keupayaan Teknikal
• Kontraktor hendaklah mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu kerja yang serupa atau sebanding* dengan skop kerja di dalam tempoh lima (5) tahun lalu serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama dan melaksana dan menyiapkan projek serupa . Namun begitu pengalaman sebagai sub-kontraktor bagi projek Kerajaan boleh di ambil kira;
• Nilai tahunan keseluruhan kerja bagi projek-projek pembinaan yang serupa yang dilaksanakan dengan jayanya tidak kurang dari RM9,6000,000.00; dan
• Kontraktor tidak mempunyai kerja semasa yang sakit serta bebas dari prestasi tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek serta kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun adalah memuaskan.
*sebanding – Penukaran OPGW secara live-line, pemasangan kabel gentian optik dasar laut serta kerja naik taraf serta pembinaan PMU 132/33 kV.

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak