Maklumat Tender

Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD IBRAHIM


...


...

No. Tender

MESTECC/PPKBES/TK/5-2018


Tajuk Projek

Projek Pembahagian: PPU Tambalugu, Tuaran, Sabah

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)


Lokasi Projek
Kota Kinabalu, Sabah


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Mekanikal & Elektrikal


Tarikh Terbitan
16 Nov 2018


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
17 Dec 2018 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Kaunter Tender dan Sebut Harga, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya


Maklumat Ringkas Tender
1. Pembinaan PPU
2. Alatubah-2 x 30MVA
3. Merentang talian pembahagian double circuit sepanjang 3.7 km
4. Perkakas suis 33kV dan 11kV

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
26/11/2018 - 10/12/2018


Harga Dokumen
RM 250.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim


Dokumen Meja Tender
Kaunter Tender dan Sebut Harga, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya


Tempat Jualan
Kaunter Terimaan dan Bayaran, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Aras 7, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62662, Putrajaya

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G7

Kategori
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

--- Dan ---

Gred G7

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
--- Dan ---Maklumat Tambahan Kelayakan
1) Taraf Bumiputera / T1

dan

2) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

dan

3) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

Kategori : ME
Gred : G7
Pengkhususan : E24

Serta

Kategori : B
Gred : G7
Pengkhususan : CE21

Bagi kontraktor/ syarikat yang tidak mempunyai syarat pendaftaran yang ditetapkan, syarikat boleh memohon Kebenaran Khas untuk menambah kategori/ tajuk kecil daripada agensi berkenaan untuk turut serta di dalam tender ini. Hanya Kontraktor yang telah mendapat Kebenaran Khas daripada agensi berkaitan sahaja yang boleh membeli dokumen tender.

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
23/11/2018 11:00 pm


Pegawai Lawatan Tapak
Encik Saifulrizal bin Mat Noh


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Lawatan tapak diadakan selepas taklimat tender pada jam 10.00 pagi pada 23 November 2018. Taklimat tender akan diadakan di Bilik Mesyuarat Pejabat Tapak Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB), Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah, Lot 58/3A, Blok J, KK Time Square, Off Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu, Sabah

Petender/Kontraktor dipohon membawa topi dan kasut keselamatan sendiri semasa lawatan tapak