Maklumat Tender

JABATAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN AIR TANAH DAN SUMBER ASLI

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:FAIZAH


...


...

No. Tender

BBA / (T) / 17 / 2018


Tajuk Projek

PROGRAM PENGURANGAN KADAR AIR TIDAK TERHASIL KEBANGSAAN (NRW NASIONAL) PENDEKATAN 1 BAGI LABUAN

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN AIR TANAH DAN SUMBER ASLI


Lokasi Projek
LABUAN


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
25 Oct 2018


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
10 Dec 2018 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
JABATAN BEKALAN AIR,
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
ARAS 1, BLOK E4/5,
PARCEL E, PRESINT 1,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62668 PUTRAJAYA


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
09/11/2018 - 16/11/2018


Harga Dokumen
RM 250


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
KETUA PENGARAH
JABATAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI

ATAU

PENGARAH
JABATAN BEKALAN AIR LABUAN,
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI


Dokumen Meja Tender
SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
JABATAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
ARAS 1, BLOK E4/5,
PARCEL E, PRESINT 1,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62668 PUTRAJAYA
&

BAHAGIAN PEROLEHAN,
JABATAN BEKALAN AIR LABUAN,
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
JALAN JUMIDAR BUYONG,
87000 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


Tempat Jualan
SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
JABATAN BEKALAN AIR, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
ARAS 1, BLOK E4/5,
PARCEL E, PRESINT 1,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62668 PUTRAJAYA

&

BAHAGIAN PEROLEHAN,
JABATAN BEKALAN AIR LABUAN,
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
JALAN JUMIDAR BUYONG,
87000 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G7

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Menjalankan kerja-kerja pembinaan, pemasangan atau pengubahsuaian (termasuk hot tapping) kepada sistem bekalan air. (CE20)
  2. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
--- Atau ---Maklumat Tambahan Kelayakan
PUKONSA
KELAS – A
TAJUK I , TAJUK KECIL 1 &
TAJUK Iv, TAJUK KECIL 6

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
09/11/2018 9:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Amirudean bin Sapiee@Shafiee


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
LAWATAN TAPAK DIWAJIBKAN
BERKUMPUL DI:
JABATAN BEKALAN AIR LABUAN,
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI,
JALAN JUMIDAR BUYONG, 87000 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN