Maklumat Tender

CAWANGAN JALAN, JKR MALAYSIA

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:Ir. AINI SAKINAH BINTI ESA


...


...

No. Tender

JKR/CJ/23165/2024


Tajuk Projek

MENGGANTI JAMBATAN DI KAMPUNG BARU TANJUNG THAI (PEDU), PADANG TERAP, KEDAH

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
CAWANGAN JALAN, JKR MALAYSIA


Lokasi Projek
PADANG TERAP, KEDAH


Jenis Kerja
Cadangan Projek Baru


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
28 Jun 2024


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
13 Aug 2024 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER


Maklumat Ringkas Tender
i) Proses tender ini dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem JET.
ii) Petender yang berminat menyertai tender ini hendaklah membuat
pendaftaran dalam portal https://tender.jkr.gov.my.
iii) Manual Petender boleh dimuat turun melalui sesawang
https://tender.jkr.gov.my atau melalui alamat sesawang
https://jcloud.jkr.gov.my/index.php/s/mobZThIpZctS90x.

TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN DAN TERBUKA KHAS
BUMIPUTERA KEPADA SYARIKAT JENIS T1 DENGAN PERAKUAN
PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) G5, CE01 & CE02 DAN SIJIL
PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) G5, CE ATAU SIJIL PUSAT
PENDAFTARAN KONTRAKTOR-KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN
PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) ATAU SIJIL UNIT
PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK
(UPKJ) DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA YANG MASIH SAH.
WAKTU TAKLIMAT TENDER ADALAH PADA JAM 2.30 PETANG. SILA
BAWA CAP SYARIKAT BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN
PENDAFTARAN SEMASA TAKLIMAT TENDER DIJALANKAN. HANYA
PENAMA YANG TERCATIT DI DALAM SIJIL PPK, SPKK, UPKJ ATAU
PUKONSA SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI SESI TAKLIMAT
TENDER DAN LAWATAN TAPAK. SYARIKAT TIDAK BOLEH
MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN PENAMA DI DALAM SIJIL
BERKENAAN.

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
16/07/2024 - 23/07/2024


Harga Dokumen
RM 100


Cara Pembayaran
Atas Talian


Bayaran Atas Nama
JOMPAY
BILLER CODE:KKR 177501
REF 1: JKR/CJ/23165/2024
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL
MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.


Dokumen Meja Tender
DOKUMEN MEJA TENDER AKAN DIPAMERKAN SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JET.
PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN SEMUA DOKUMEN TENDER AKAN DIBUKA
SETELAH SELESAI PEMBAYARAN DAN TAKLIMAT (SEKIRANYA WAJIB). PETENDER YANG LAYAK MENYERTAI TENDER PERLU MEMBUAT PEMBAYARAN SECARA TALIAN DALAM TEMPOH PENJUALAN YANG DITETAPKAN. PETENDER PERLU LOG MASUK UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER :
i) Kontraktor yang LAYAK perlu memuatnaik salinan (dalam format *pdf) Sijil
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
dengan CIDB atau Sijil UPKJ atau Sijil PUKONSA dan Sijil Taraf Bumiputera
(STB); dan bukti pembayaran (Slip JomPAY) bagi tujuan pembelian dokumen
tender.
ii) Dokumen tender hanya akan dijual kepada Kontraktor yang LAYAK
berdasarkan kepada maklumat pendaftaran dan bukti pembayaran yang
dikemukakan.
iii) Bayaran tidak akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi
syarat-syarat yang telah ditetapkan.

PERINGATAN :
i) Pejabat Mengurus Tender (PMT) tidak akan bertanggungjawab di atas
kecuaian Kontraktor dalam memastikan kesempurnaan penerimaan e-mel, isu
pembayaran dan dokumen yang dimuat turun.


Tempat Jualan
SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G5

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Pembinaan jalan, membaiki jalan, pavmen, tempat menunggu bas, tempat letak kereta terbuka dan kerja-kerja yang berkaitan seperti bahu jalan dan bahu pejalan kaki (CE01)
  2. Pembinaan jambatan konkrit, batu-bata, kayu atau besi (CE02)
--- Dan ---Maklumat Tambahan Kelayakan
SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) G5, CE ATAU SIJIL PUSAT
PENDAFTARAN KONTRAKTOR-KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN
PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) ATAU SIJIL UNIT
PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK
(UPKJ) DAN JUGA SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG MASIH SAH.

KEBENARAN KHAS:
i) Tidak dibenarkan memohon kebenaran khas bagi gred dan pengkhususan
dalam bidang yang telah ditetapkan.

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
09/07/2024 2:30 pm


Pegawai Lawatan Tapak
PUAN SERI ASHIKIN BINTI SOFIAN


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 09/07/2024
MASA LAWATAN: 02:30 PM
LOKASI LAWATAN: BILIK GERAKAN, PEJABAT DAERAH PADANG TERAP, 06300
KUALA NERANG, KEDAH DARUL AMAN

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 09/07/2024
MASA TAKLIMAT: 02:30 PM
LOKASI TAKLIMAT: BILIK GERAKAN, PEJABAT DAERAH PADANG TERAP, 06300
KUALA NERANG, KEDAH DARUL AMAN

TAKLIMAT & LAWATAN TAPAK :
i) Taklimat & Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN bagi semua petender. Bagi sesi
Lawatan Tapak dan Taklimat Tender, hanya penama di dalam Sijil Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB, Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB / PUKONSA / UPKJ sahaja yang
DIBENARKAN HADIR dan tidak boleh mewakilkan kepada sesiapa selain
penama di dalam sijil.
ii) Permohonan untuk menghadiri lawatan tapak adalah melalui sistem JET.
iii) Sila bawa bersama sijil pendaftaran PPK, STB dan SPKK / PUKONSA / UPKJ
untuk semakan dan rujukan beserta cap nama Syarikat Beralamat untuk
memudahkan urusan pendaftaran semasa taklimat tender & lawatan tapak
dijalankan.