Maklumat Tender

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:SITI NOORSHAKINAH BINTI MANSOR


...


...

No. Tender

PETRA/JPP/PEMBERSIHAN&KESELAMATANTAPAK/GKL/2024-Q2


Tajuk Projek

MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK PAKEJ D44 – PEMBINAAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI BUNUS, KUALA LUMPUR - Kerja-kerja Pembersihan, Pengawasan Keselamatan Dan Penutupan Shaft Di Tapak Bina

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN


Lokasi Projek
Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur


Jenis Kerja
Baik Pulih


Kategori Tender
Awam & Stuktur


Tarikh Terbitan
30 May 2024


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
14 Jun 2024 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
Pejabat Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air, Blok B, Aras 3, Suasana PjH, No.2, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
07/06/2024 - 11/06/2024


Harga Dokumen
RM 50.00


Cara Pembayaran
Wang Pos, Kiriman Wang dan Draf Bank


Bayaran Atas Nama
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA


Dokumen Meja Tender
Dokumen Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga No. 4


Tempat Jualan
Pejabat Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air, Blok B, Aras 3, Suasana PjH, No.2, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Bumiputra T1


CIDB
Gred G3

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)


Maklumat Tambahan Kelayakan
Syarikat-syarikat yang berdaftar dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di bawah Gred ‘G3’ Kategori CE Pengkhususan CE 21 yang masih sah dan berkuatkuasa. Sila sertakan salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), tempoh sah lakunya masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya tiga (3) bulan daripada tarikh tutup Sebut Harga

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
06/06/2024 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
EN. MOHAMAD HATIM BIN AHMAD


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
Kehadiran pada taklimat dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN untuk menyertai Sebut Harga ini dan Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi dengan membawa Sijil Asal berserta dengan salinan Pendua (tidak dikembalikan) semasa membeli Dokumen Sebut Harga