Maklumat Tender

UNIT KONTRAK DAN PEROLEHAN, SEKSYEN PROJEK DAN PENYENGGARAAN, BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:HAMIDAH BINTI HARIS


...


...

No. Tender

UTM.B43/2023


Tajuk Projek

MENAIKTARAF BANGUNAN DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR - KOLEJ DATIN SERI ENDON (WA1, WA2 & WA3)

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
UNIT KONTRAK DAN PEROLEHAN, SEKSYEN PROJEK DAN PENYENGGARAAN, BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM JOHOR BAHRU, JOHOR


Lokasi Projek
Johor Bahru, Johor


Jenis Kerja
Naik Taraf


Kategori Tender
Bangunan


Tarikh Terbitan
14 Nov 2023


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
28 Nov 2023 12:00 AM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
UNIT KONTRAK DAN PEROLEHAN, SEKSYEN PROJEK DAN PENYENGGARAAN, BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM JOHOR BAHRU, JOHOR


Maklumat Ringkas Tender
NO PETI TENDER : SATU (1)

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
14/11/2023 - 22/11/2023


Harga Dokumen
RM 200.00


Cara Pembayaran
Atas Talian


Bayaran Atas Nama
BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. MELALUI PAUTAN https://ecommercev2.utm.my DENGAN MEMILIH KOD UTM0996


Dokumen Meja Tender
TARIKH PAMER : 09 NOVEMBER 2023 (KHAMIS)


Tempat Jualan
UNIT KONTRAK DAN PEROLEHAN, SEKSYEN PROJEK DAN PENYENGGARAAN, BAHAGIAN PENGURUSAN ASET, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G3

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja pembinaan tidak termasuk struktur rangka konkrit bertulang. (B04)
--- Atau ---

Gred G3

Kategori
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

Sub Kategori
  1. Kerja –kerja tambahan, perubahan atau pindaan kepada elemen-elemen struktur atau arkitek/hiasan atau mekanikal/elektrikal atau gabungan atau kepada bangunan sediada. (B28)


Maklumat Tambahan Kelayakan
KONTRAKTOR DIPELAWA DIKALANGAN KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM NEGERI JOHOR SAHAJA

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan


Pegawai Lawatan Tapak


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
TIADA