Maklumat Tender

PENGURUSAN ASET AIR BERHAD

Tender adalah dipelawa daripada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan Pusat Khidmat Kontraktor/ Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:NUR SAFAWATI MD SALLEH


...


...

No. Tender

PAAB/N052/02/23


Tajuk Projek

CADANGAN MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEPINGAN PAGAR CERUCUK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PINTU SUNGAI LOJI RAWATAN AIR SUNGAI LINGGI, MUKIM RANTAU, NEGERI SEMBILAN

Maklumat Am


Pejabat Yang Memanggil Tawaran
PENGURUSAN ASET AIR BERHAD


Lokasi Projek
RANTAU,NEGERI SEMBILAN


Jenis Kerja
Naik Taraf


Kategori Tender
Lain-Lain


Tarikh Terbitan
9 Nov 2023


Tarikh dan Waktu Tutup Tender
7 Dec 2023 12:00 PM


Lokasi Peti Tender (Tempat Tutup Tender)
KOTAK TENDER A
Tingkat 20, Menara FELDA, Platinum Park, No.11, Persiaran KLCC,
50088 Kuala Lumpur.


Maklumat Ringkas Tender

Maklumat Dokumen


Tarikh Dokumen Dijual
16/11/2023 - 27/11/2023


Harga Dokumen
RM 750.00


Cara Pembayaran
Atas Talian


Bayaran Atas Nama
Bayaran Dokumen Tender boleh dibuat secara Electronic Fund Transfer (EFT) di atas nama Pengurusan Aset Air Berhad. Hanya Petender yang layak akan menerima e-mel untuk membuat pembayaran secara atas talian. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan pembayaran secara tunai tidak akan diterima.


Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja Tender dipamerkan mulai 16 November 2023 (Khamis)


Tempat Jualan
URUSETIA TENDER
PENGURUSAN ASET AIR BERHAD (732544-D)
Tingkat 20, Menara FELDA, Platinum Park, No.11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur

Maklumat Kelayakan


Taraf dan Jenis Syarikat
Terbuka T1


CIDB
Gred G6

Kategori
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

Sub Kategori
  1. Kerja-kerja am kejuruteraan awam (CE21)
  2. Kerja-kerja tanah (CE36)
  3. Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti pemasangan dan pembaikan loji jentera dan kelengkapan Pemasangan, pengujian, penjayaan, penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan , pemasangan loji pembersih air pam putar, pam salingan, pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam, sistem penyampai rak bergerak , dan sebagainya. (M15)


Maklumat Tambahan Kelayakan

Lawatan Tapak


Tarikh dan Waktu Lawatan
15/11/2023 10:00 am


Pegawai Lawatan Tapak
Nur Barieah Binti Muhammad Noor


No. Telefon
...


Alamat Emel
...


Nota Tambahan Lawatan Tapak
1. Tempat Taklimat Tender:
Bilik Mesyuarat, Loji Rawatan Air Sg. Linggi

2. Taklimat Tender dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Hanya pegawai yang ditauliahkan yang tercatat di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dibenarkan untuk menghadiri taklimat tender dan lawatan tapak. Maklumat terperinci lawatan tapak akan diberikan pada sesi taklimat tender seperti yang dinyatakan di atas. Lawatan Tapak akan dijalankan selepas taklimat tender selesai